Om Prenax

Bakgrund

Prenax grundades 1993 för att möta företagssektorns specifika krav på service och systemstöd då det vid denna tidpunkt fanns ett behov bland företag att hitta en partner för prenumerationshantering som förstod de mer komplexa krav på strukturer som ofta uppstår inom en företagsvärld.

Ända sedan starten har vårt fokus på detaljer, våra lättanvända och innovativa verktyg, och en exceptionellt hög service gjort oss till ett naturligt val för verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor. Prenax har idag växt till att bli en världsledande partner för prenumerationshantering på företagsmarknaden, och vi finns nu representerade i USA, Europa, och Asia-Pacific.

Vår historia

  • 1993: Grundades i Sverige
  • 1999: Öppnade kontor i USA
  • 2000: Öppnade kontor i England och Frankrike
  • 2006: Förvärvade IS Abonnements i Frankrike
  • 2007: Förvärvade Basch Subscriptions I USA
  • 2008: Förvärvade Legal Library Services och Brand & Company Books I England
  • 2011: Öppnade kontor i Norge och Australien
  • 2012: Prenax får nya ägare (FR) 
  • 2014: Förvärvade Lavoisier Abonnements i Frankrike
  • 2017: Förvärvade prenumerationsverksamheten av BTJ i Sverige