Nyheter

Close

Resultat av Prenax kundundersökning 2013/2014

07/03/2014

Prenax har genomfört sin hittills största kundundersökning. Undersökningen skickades till Prenax samtliga kunder över hela världen som idag hanteras från våra kontor i Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike, USA, och Australien. Över 1200 kunder valde att genomföra enkätundersökningen, vilket är en fantastisk återkoppling från över 40 % av kundbasen.

Återkopplingen var genomgående mycket positiv och visar att Prenax fokuserar på de områden som våra kunder anser vara viktigast: hög servicenivå, korrekta fakturor, och en effektiv reklamationshantering. Inom nästan alla områden kunde vi se en ökad kundnöjdhet sedan 2011, vilket var förra gången vi genomförde en kundundersökning. Detta faktum är särskilt glädjande med tanke på den tillväxt av verksamheten som skett under motsvarande period. Den absoluta majoriteten av alla kunder anser att de har ett positivt helhetsintryck av Prenax.

I en processdriven verksamhet så är en av de viktigaste uppgifterna att säkerhetsställa att alla detaljer på kundfakturorna är korrekta. Vi är därför mycket nöjda med att kunna konstatera att 98 % av våra kunder anser att vi har en hög eller mycket hög korrekthet på våra fakturor. Det finns fortfarande utrymme för förbättringar – målet är att nå 100 % kundnöjdhet – men det är ett mycket bra betyg.

En annan aspekt av vårt arbete som vi ville utvärdera var reklamationshanteringen eftersom vi vet att detta arbete har en stor påverkan för att underlätta våra kunders vardag. Även inom detta område var det därför glädjande att kunna konstatera att över 89 % anser att vi sköter denna process effektivt.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Petersson, VD Prenax. Telefon: 08-5055 2115

Resultat kundundersökning 2013/2014